Ettevõttest


MEIE TEGEVUSE MISSIOON

SpeakSmart on välja kasvanud väitlusliikumisest, mis on aktiivselt Eestis tegutsenud 1994. aastast. Jagatud arusaam töötajate vahel ja ettevõtte missioon on juurutada mõtteviisi, et organisatsioonides ja ühiskonnas toimuvates aruteludes saab määravaks tugevam argument, mitte tugevama argument ning õpetada selleks vajalikke oskusi. 

Aitame oma klientidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks:
 • arendame mõtlemist kiiremaks ja analüütilisemaks;
 • aitame seisukohti argumenteeritumalt sõnastada;
 • harjutame, kuidas kuulata ja küsida;
 • algatame ja juhime ratsionaalseid ja argumenteeritud arutelusid;
 • nõustame, kuidas rahulikumalt ja enesekindlamalt esineda;
 • õpetame nimetatud oskusi kasutama erinevates tööolukordades - juhtimises, müügis, läbirääkimistel, esinemistel kui ka näiteks Eesti eesistumise ajal.

Meeskonnas on 18 liiget. Neist 12 on koolitajad, moderaatorid ja klubijuhid, kes on kõik professionaalse väitluse taustaga ja töötanud koolitajana 5-21 aastat. 5 inimest on tugimeeskond – müük, korraldus, turundus, raamatupidamine, kujundus ning 1 liige on SpeakSmart Pakistan suunajuht ja koolitaja. Meeskonnana on meil:

 • 5 Euroopa väitlusmeistrivõistluste poolfinalisti kohta
 • 24 Eesti väitlusmeistri tiitlit
 • 62 Eesti riigi esindamist rahvusvahelistel väitluse suurvõistlustelSOTSIAALNE VASTUTUS


Oleme sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalne ettevõtlus on tekkinud ühiskondlike hüvede pakkumise ja ettevõtluse ristumispunktis. Oleme ettevõte, kes kasumi teenimise kõrval lahendab ühiskondlikku probleemi ja tekitab sotsiaalset hüvet. Meie jaoks on hüve inimeste argumenteerimisoskuste kasv ja nende aktiivne kasutamine ühiskonnas toimuvates diskussioonides. Meie teenuseid ostes toetad noortele väitlusoskuste õpetamist üld- ja kõrghariduses, sest sotsiaalse ettevõttena suuname osa kasumist MTÜ Eesti Väitlusselts tegevuse rahastamiseks. Loe siit meie toetustegevuse kohta täpsemalt.2015. ja 2017. aastal on meile omistatud
Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbemärgis. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) ühendab tuntud ja juhtivaid Eesti ettevõtteid, kes lõimivad vabatahtliult oma ettevõtte igapäevases tegevuses, juhtimises ja äristrateegias majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme. Teisisõnu on nad teadlikud oma ettevõtte mõjust loodusele ja minimeerivad oma äritegevuse mõju elukeskkonnale ja kogukondadele; järgivad oma ettevõttes võrdse kohtlemise põhimõtteid; väärtustavad oma töötajaid ning on ausad ja läbipaistvad koostöösuhetes tarbijate, tarnijate ja partneritega.


2018. aasta kevadel võttis VEF vastu üleskutse parema homse nimel. VEFI liikmena peame seal sätestatud väärtusi ja põhimõtteid oma ettevõtluse mudeli aluseks.


MEIE LUGU
 

10.06.2006 on meie sünnikuupäev MTÜ Eesti Väitlusseltsi koolitusuunana.

2012. aastal laienesime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ning lõime esimesed täiskohaga töökohad. Tegutsesime edasi MTÜ Eesti Väitlusseltsi ühe tegevussuunana, mis on kandnud nimetust Eesti Väitlusseltsi koolitus ja hiljem Väitluskoolitus. Alates 2011/2012 õppeaastast on väitlus ka koolide riiklikus õppekavas.

2015. aastal viisime läbi klientide hulgas kommunikatsiooniuuringu, mille kokkuvõtet saad lugeda siit.

2015. aasta detsembrist eraldusime MTÜ Eesti Väitlusseltsis SpeakSmart OÜks ning kasutame kaubamärki SpeakSmart. Meie 100% omanik on MTÜ Eesti Väitlusselts. 

2016. aastal asutasime SpeakSmart Pakistan suunaOLULISEMAD TULEMUSED


Olime peamiseks partneriks Maksu- ja Tolliameti "EL eesistumise meeskonna loomise ja arenduse projektile", mis võitis PARE Parim personalijuhtimise projekt 2017 tiitli.

Teenuseid oleme klientidele pakkunud:
 • 2017 - 1267 tundi aastas, sh pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2016 - 1243 tundi aastas, sh 192 tundi pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2015 - 770 tundi aastas, sh 190 tundi pro bono töid partneritele või ühekordselt teistele olulistele algatustele.
 • 2014 - 683 tundi aastas

Disainisime ja juhtisime:
 • 2017. aastal ligi 33 arutelu, seminari või konverentsi disaini ja juhtimist.
 • 2016. aastal ligi 45 arutelu, seminari või konverentsi disaini ja juhtimist.

Aastatel 2012 - 2016 oleme töötanud 9766 inimesega:
 • 2017 - 2126 uue inimesega
 • 2016 - 1905 uue inimesega
 • 2015 - 2001 uue inimesega
 • 2014 - 1263 uue inimesega
 • 2013 - 1223 uue inimesega
 • 2012 - 1248 uue inimesega

Tagasiside meie tööle on olnud: 
 • Soovitusindeks koolitusteenuse tellijatelt on 84% ja moderaatoriteenuse tellijatelt 80. Koolitusäris on hea soovitusindeks üle 50%.
 • Kõikide läbiviidud teenuste keskmine tagasiside osalejatelt on 4.87 / 5. 

Majandusaasta aruanded: 

PARTNERID

Meie teenuseid müüvad edasi need head koostööpartnerid:


SpeakSmart on Eesti
Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata koolitusi SIIT.