Margo Loor

margo.loor@speaksmart.ee

Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Margo on alates 1998. aastast läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel.

Koolitusi on Margo läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, audiitoritele, kommunikatsiooniinimestele, müügimeeskondadele, sisekoolitajatele, raadiohäältele, ülikoolide õppejõududele ja õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Margo suurkliendid on olnud Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet,  Merko Ehitus ja E.L.L. Kinnisvara, Riigikantselei, Seesam Insurance, Riigiprokuratuur, Järveküla kool, Eesti Energia, Siseministeerium, EAS, Riigikontroll, Eesti Siseaudiitorite Ühing, Swedbank, SA Kutsekoda, Nordea pank, Pipedrive, IF kindlustus, Politsei- ja Piirivalveamet, Sanofi-Aventis Estonia, 

ja kliendid Andras, Digiekraanid, ABB, Haigekassa, Testlio, Compensa Life,  Keskkonnaamet, Transferwise, Cream, Tartu Biotehnoloogia Park, Lindström, Prisma Peremarket, Kaitseressursside Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Kohtutäitur Elin Vilippuse büroo, Advokaadibüroo Lentsius ja CASUS, Praxis, Tallinna Keskraamatukogu, RMK,, Tallinna Linnakantselei, Nordea Finance, SEB jt. 

Margo koolitusi müüvad edasi Äripäeva Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia. 

2015. – 2016. a viis Margo koos kaaskoolitaja Sten Andreas Ehrlichiga läbi Maksu- ja Tolliameti eesistumise meeskonna 2-aastase ingliskeelse arenguprogrammi. Projekt, mille osa arenguprogramm oli, võitis PARE Parima Personaliprojekti tiitli 2017. aastal.

Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais; treeningud Istanbulis jpm). Margo on avaliku esinemise, kõnekunsti ja väitlusega tegelenud 1994. aastast.

Lisaks koolitajatööle juhib Margo SpeakSmart arendustegevusi ja on IT ettevõtte CitizenOS tegevjuht. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. Margo on töötanud juristina, 6 aastat portfellijuhina Heateo Sihtasutuses (käivitades mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid nagu Noored Kooli ja Uuskasutuskeskus), 4 aastat Eesti Väitlusseltsi juhina, viies seltsi üheks suurimaks MTÜks Eestis ning 3 aastat Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu juhina. Tal on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele.

Väitlusõpetaja kogemus: Margo on töötanud väitlusringi juhendaja, väitlustreeneri ja -õpetajana Tallinna 21. Koolis, Estonian Business School Gümnaasiumis, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Rocca al Mare Koolis (10 aastat) ja Tallinna Ülikoolis.

Väitlusalased saavutused: Margo on olnud K.Popperi väitlusformaadi maailmameistrivõistluste võitja individuaalarvestuses (1996), MTÜ Eesti Väitlusselts asutajaliige (1998), president (1999-2000) ja nõukogu liige (2002-2005), väitluse Eesti Meistrivõistluste peakorraldaja ja peakohtunik 1998-2004, EV ülevabariigilise kõnevõistluse peakohtunik.

Margo töötab SpeakSmart arutelujuhtimise teenuse www.moderaator.ee alt arutelu disaineri ja juhina ja õpetab moderaatoreid ise ka välja. Margo moderaatori profiili vaata siit.

Margo koolitab eesti ja kõrgtaseme inglise keeles. Margo kõikide koolituste tagasiside keskmine on 4.9 / 5.Margo kõnelemas Koolitus 2017 konverentsil. Foto: Äripäev

Margo Loor juhtimas Tallinna Ülikooli rektori kandidaatide debatti veebruaris 2016. Foto: Tallinna Ülikool

Margo juhtimas Postimees online'i valimisväitlust veebruar 2015. Foto: ekraani tõmmis.

Tagasiside Margo tööle:

 • Suutis adekvaatselt vastata ka üsna ebaselgetele küsimustele, oli meeldiv suhtleja. 
 • Väga hästi seostatud jutt koolitusel osalejate erialaste materjalidega.
 • Parim koolitaja minu pikas koolituste jadas!
 • Koolitaja on oma ala ekspert ja andunud fänn! Oskas hästi teemat edasi anda.
 • Tulin koolitusele väikese hirmuga - ei ole väga hea ja avatud suhtleja. Õnneks tundsin end ka koolituse ajal mugavalt ja ei tundnud end sunnitud olema sõnavõttudeks. Kõik käis loomulikult.
 • Koolitus ületas minu ootusi. Teooria oli piisav ja arusaadav. Palju praktilisi tegevusi teooria rakendamiseks. Koolitaja oli asjatundlik ja huvitav ning suutis mõlemal päeval 8 tunni jooksul tähelepanu üleval hoida.
 • Koolitaja on vaieldamatult oma ala spetsialist ja koolituse sisu oli tihe ja minule väga vajalik.
 • Margo on lihtsalt super oma ala proff!
 • Margo reaalne praktika, töötavad näited ja kogu taustsüsteemi väga hea tunnetus annavad talle oskuse olla veenev sõnumi edastaja. Tänud!
 • Oma ala ekspert, kes oskab igast olukorrast tuua välja nõrgad kohad ja nende kohta praktilisi näpunäiteid anda.
 • Koolitus oli hästi ettevalmistatud, materjalid asjassepuutuvad, näited kohased.
 • Müügikoolituste suhtes olen väga skeptiline, sest olen käinud mitmete "kuulsate" koolitajate juures. Kõik püüavad hullult eristuda. Aga praegune koolitus oli üllatavalt lihtne. Mulle meeldis! Kaia, Digiekraanid 
 • Tegemist on heade kuulajate ja suhtlejatega, oskavad innustada ja suunata. Lai silmaring ja pikaajaline kogemus teeb neist omaala asjatundjad. Erik Pallase, Kliinik32
 • Kuna tööd ja tegemist on palju, siis palju suhtlust ja küsimusi tuli just SpeakSmart'i algatusel ja tundsin ennast isegi kehvasti, et pidite ise nii palju panustama :) Kuid suhtlus oli alati igati asjakohane, sisukas, toetav ja sõbralik. Ka koolitaja tuli vastu nii kellaaegade, kui ka koolituse kauge paiga osas ja oli valmis varasel hommikutunnil 160 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtma ja seejärel ka koolitama. Alati on imeline, kui koolitusettevõte soovib toimunud koolituse osas tagasisidet ja tunneb ka hiljem huvi koolituse mõju osas. Marit Kuusk, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimalise arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil. Fredi Filing, Digiekraanid
 • Jäime väga rahule – üritus oli läbi mõeldud, sujuv ja dünaamiline. Margo oli igati professionaalne ning temaga oli meeldiv koos töötada. Josepha Miltony, Testlio
 • Koolituse korraldajana meeldis mulle, et te hindate koostööpartneri aega. Kohtumised ja infovahetus olid väga konstruktiivsed ja kiired. Samuti mõistsite kiirelt meie ootusi koolitusele ning pakkusite meile sobiva lahenduse. Meele tegi rõõmsaks kui nägin, et töötajad olid koolitusest lausa vaimustuses. Kogemustega töötajaid on keeruline üllatada, Margol see õnnestus! Triin Jänes, Seesam kindlustus 
 • Teinekord juhtub nii, et kui esimest korda koolitajaga kohtud, siis saad aru, et see on õige. SpeakSmart korral nii oli. Kohe tekkis arusaam et tegemist on proffidega. Mõistavad kohe sinu soove ja ehitavad päevakava ülesse nii nagu vaja. Ja teevadki selle ära. Nii nagu vaja. Toomas Väät, RMK
 • Mulle väga meeldis, et Margo moderaatorina hoidis strateegiapäeva tempot, juhtis protsessi, kaasas kõiki osalejaid, küsis olulisi küsimusi ja selle päeva eesmärk sai täidetud - ajakohastasime ühingu eesmärgid ja ülesanded ning leppisime kokku mõõdikud. Mare Timian, Eesti Siseaudiitorite Ühing 
 • Professionaalselt ettevalmistatud, hea läbiviimine. Läbiviija oli ise elav näide sellest, mida õpetas. Meeldis eelnev videokoolitus, mis võimaldas koolituspäeval keskenduda praktilisele harjutamisele. Aet Purk, EAS
 • Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad. Meile meeldis, et SpeakSmart süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest! Laura Kirss, Praxis
 • Planeerisime argumenteerimiskoolituse Põllumajandusministeeriumi teenistujatele, kelle jaoks on argumenteerimine töö oluline osa – seisukohtade põhjendamine ja nende veenev esitamine on igapäevane tegevus. Eelnevale kogemusele ning Väitluskoolituse heale mainele toetudes olid meie ootused kõrged ning me ei pidanud pettuma. Tehti ära põhjalik eeltöö koolitusvajaduse täpsustamisel ning programmi kohandamisel Põllumajandusministeeriumi vajadustele. Margo Loor koolitajana sai väga positiivse tagasiside osaliseks – kiideti tema asjatundlikkust, veenvust ja sihtgrupi huvisid arvestavat head ettevalmistust. Põllumajandusministeerium
 • Soovisime leida oma töötajatele koolitusmeetodi, mis pakuks võimalust ühe aasta vältel arendada struktureeritud ja paeluvat esinemisoskust ning suurendaks enesekindlust esinemise ajal. Väitluskoolitus ja asutuses alustanud väitlusklubi on meile sellise formaadi pakkunud. Margot on osalejad pidanud väga heaks suhtlejaks, kes oskab anda läbimõeldud tagasisidet ning omab suurt praktilist kogemust. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Viisime koos Margoga läbi vabaühendustele suunatud koolitusseeria ning minu koostöö temaga sujus superhästi. Margo on tähelepanelik ja inspireeriv kaaskoolitaja, kellega on mõnus koos tööd teha. Tema pikaajaline väitluskogemus on õpetamisel kindlasti abiks, sest Margo on ise hea näide kaasahaaravast esinejast. Temaga läheksin iga kell uuesti luurele! Kommunikatsioonibüroo JLP
 • Mare Pork kiidab Margo argumenteerimiskoolitust. Loe siit. 

Näiteid Margo tööst

Margo mõtted