Matti Laarmaa


Eesti väitlusliikumises on Matti olnud aktiivne alates 1996. aastast. Ta on osalenud arvukatel Eesti ja välismaistel (Oxford, Cambridge) väitlusturniiridel. 

Põhitegevusena nõustab Matti family office tüüpi investeeringuid ning kinnisvarafondi Eastern Europe Real Estate Investment Fund. Varem on ta töötanud õigusosakonna juhina investeerimispangas GILD Bankers, advokaadibüroos Varul ja Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus koolitusosakonnas. Täiendavalt on Matti õppinud Rotterdami Ülikoolis rahvusvahelist äriõigust ning avaldanud õigusalaseid publikatsioone. Center for International Legal Studies on omistanud talle litsentsitingimuste uurimisega seotud koostöö eest Honorary Fellow staatuse. 

Matti töö juristi ja vandeadvokaadina on andnud talle hindamatud kogemused läbirääkimiste vallas. Matti teab, kuidas jääda rahulikuks ja enesekindlaks ka siis, kui ümber laua istuvad nõudlikud, teadlikud ja veenvad inimesed. 

Matti klientideks on muuhulgas olnud: Eesti Raudtee, Raplamaa arenduskeskus, Noored Sotsiaaldemokraadid, Rahandusministeerium, Kaitseministeerium, Swedbank, HR Factory, Kredex ja Postimees. 

Matti on viinud läbi mitmeid avalikke koolitusi ja individuaalseid konsultatsioone. Kõige pikaajalisem individuaalne konsultatsioon on kestnud alates septembrist 2011 ning on seotud veenvate ja haaravate avalike esinemiste ja presentatsioonide ettevalmistamise nõustamisega. Matti ise ütleb koostöö kohta järgmist: „Kõige alguses on vaja selgeks saada struktuur – on see siis argument (mõtte struktuur) või teemade maht ja järgnevus (kõne struktuur). Kui see on selge, on lihtne neid samu oskusi rakendada väga erinevates situatsioonides – olgu läbirääkimised või koosolek. Mõtte selgus tõstab enesekindlust ning inimene jääb rahulikuks ka kriitikat kuuldes või küsimustele vastates.“

Matti suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles. 

Matti koolituspaketid:

Matti koolitustel osalenute tagasiside:
  • "Hea karismaatiline lektor, oskab tähele panna ja tähelepanu tekitada."
  • "Koolitaja oli väga sümpaatne, hea mõõdu- ja taktitundega. Saavutas grupiga hea kontakti."
  • "Kuulaks teinegi kord. Asjalik, pädev, suutis tähelepanu kõrgel hoida terve koolituse vältel."
  • Individuaalkoolitus esinemise ettevalmistamisel: "Mattist oli abi nii kõne(de) ettevalmistamise kui ka esinemise lihvimise juures."

Matti mõtted: