Argumenteeritud koosoleku juhtimise teenus

Argumenteeritud juhtimine on uue põlvkonna juhi mõtteviis ja mitmed Eesti ettevõtted on juba meie poole pöördunud, et aitaksime neid selle mõtteviisi õppimisel. 

Argumenteeritud koosolek teenus sobib meeskondadele, kes tahavad argumenteeritult ja struktureeritud arutelu vormis läbi mõelda enda jaoks olulise teema, kus kõigi mõtted saavad rahulikult välja öeldud. 

3 tunni läbivaks teemaks on osalejate jaoks oluline tööalane teema, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad ning mis on organisatsioonis tekitanud küsimusi. Päeva alustame teema lahtimõtestamisega, siis õpime selgeks argumendi ja siis väitleme teema läbi. Väitlemine annab töötajale võimaluse mõelda läbi teema olulised kohad. Kuna positsioon, mida töötaja kaitseb, valitakse loosiga, võib juhtuda, et tuleb kaitsta positsiooni, millesse inimene tingimata ise ei usu. See positsioon võimaldabki läbi mõelda teema mõlemalt poolt ja mitte vaadata seda ainult oma „mätta otsast“. 

Osaleja on:

  • saanud argumendi koostamise kogemuse;
  • enda jaoks läbi mõelnud teema olulisemad poolt ja vastuargumendid ja kõrvutanud neid isiklike veendumustega;
  • analüüsinud koos meeskonnaga läbi teema olulisemad kohad ning leidnud sellest veel arutlust vajavad kohad.

Pikkus:
3h  


Grupi suurus:
kuni 15 inimest ühe koolitaja kohta. Võimalik tellida mitu koolitajat ja teha paralleelsed grupid / koosolekud. Kui on mitu gruppi, on võimalik alutada kõik koos ja alates argumendiõppest jaguneda kahte gruppi.  

Aga mis siis saab, kui selgub, et eitava poole argumendid on tugevamad? Vahel juhtub, et peale koosolekut muudab töötaja oma algset isiklikku veendumust, sest ta mõistab, et teise poole argumendid on tugevamad. Mõnikord lahkub tiim teadmisega, et algset ideed ei olekski mõtet teostada või leiab parema alternatiivi. Kõik oleneb argumentidest!Tellija soovitus: 

  • Minu hinnangul oli ettevalmistav protsess alates ideest-teostuseni väga hästi korraldatud. Pakkumine oli piisavalt detailne, osapoolte piirid, ülesanded ja ootused olid väga selgelt sõnastatud. Enne algust osales koolitaja Kaspar koosoleku teema väljatöötamisel väga proaktiivselt. Kiire ja täpne asjaajamine ja selge eneseväljendus tekitasid 100% usalduse. Koolitajad olid paindlikud ja kohanesid olustikuga (näiteks ruumi kasutus jms). Mulle väga meeldib kui koolitajad kannavad õpetatavat sisu ka oma eneseväljenduses. Koolitus oli väga tasakaalukalt üles ehitatud st teoreetiline osa oli piisava pikkusega ja andis järgnevale praktilisele osale paraja sisendi. Koosoleku ülesehitus võimaldas koolitatavatel leida oma töös mitte just kõige tõhusamaid mustreid ja pakkus heade näidete najal asemele uue arusaamise. Argumenteeritud koosoleku tellija