Tellimuskoolituste teemad

Argumenteerimisoskused

Argumenteerimisoskused  

Argumenteeritud juhtimine

Aitame Sul eristada emotsionaalseid seisukohti ratsionaalsetest ja küsima miks? ja kas tõesti?, kui pead erinevate valikute üle mõtlema. 
Argumenteerimine aitab esile tuua ideede ratsionaalse tugevuse. Argumendi mudel on lihtne viis koguda, struktureerida ja tõestada oma mõtteid ning neid pärast kirjalikult (dokumentides) või suuliselt esitada (läbirääkimistel, müügis, koosolekul, esitlusel) ning kaitsta. 
  Kui otsused sünnivad käsukorras, emotsioonide pinnalt või ilma aruteluta, võivad head ideed muutuda kiretuks ja jääda teostuseta. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud juhtimine on uue põlvkonna juhtimise mõtteviis, sest valikuid täis maailmas käskimisest või nõudmisest ei piisa! 

   
Argumenteeritud müük
  Argumenteerimine projektijuhtidele 
Müük läheb normaalselt, aga järjest tihemini kohtad kliente, kes küsivad Miks? või Kas tõesti? ning ootavad Sinu käest argumente oma toote ja teenuse kohta. Miks on teie toode parem? Miks ma peaksin ostma teie käest, kui teine teenusepakkuja on palju odavam? Kui sa eelistad emotsionaalset müüki mitte teha, siis on argument Sinu töövahend.

  Argument on võimendav töövahend, eduka projektijuhi supervõime, mis aitab tema teistel oskustel efektiivsemaks muutuda ja särada. Õppe eesmärk on tutvustada ja harjutada argumenteerimisoskusi, mida on võimalik kasutada projekti juhtimise kriitilistes punktides nii suuliselt kui ka kirjalikult, näiteks projekti esitlemisel ja kaitsmisel koosolekul või vahekokkuvõtete sõnastamine.
   
Argumenteeritud läbirääkimised 
 Argumenteerimisoskuste arenguprogramm
Edukate läbirääkimiste pandiks on argumenteerimisõpetuse alusteadmiste kasutamine. Koolituse põhirõhk jääb läbirääkimiste kui protsessi avamisele ja vajalike oskuste treenimisele. Analüüsitakse läbirääkimiste strateegia valikut ning kuidas läbirääkimisi ajaliselt ja sisuliselt piiritleda nii, et läbirääkimised ei muutuks kõnekoosolekuks.

 Õpetame oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude loomise ja juhtimise ning läbirääkimiste oskuseid. Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks töögrupi juhtide, asejuhtide ja ekspertide oskusi. Õpe toimub inglise keeles.

   
Töötuba: rollimänguga argumendini    
Lühike, kerge ja mänguline õpe meeskonnapäevadeks on vahelduseks pikkadele koolituspäevadele või sportlikule tiimitegevusele. Lühike programm on koolituste kergem formaat ja sobib suurepäraselt arengu- või meeskonnapäevade üheks osaks või konverentsi töötoas ja ettekandeks. Pakume välja rollimängu argumendiõppeks, aga oleme valmis lühendatult tegema ka kõiki meie teisi koolitusteemasid.   
 
Esinemis- ja esitlusoskused 
   
Esinemis- ja esitlusoskused Esinemisoskused meedias
Esinemine on täis vastuolusid. Veenev ettekanne võib muuta kuulajate mõtlemist, kuid piir mõju ja manipulatsiooni vahel on habras. Avalik kõnelemine sarnaneb küll tavapärasele suhtlemisele, kuid tundub hoopis hirmsam. Tihti põhjendamatult. 
Esinemisoskus ei nõua raamatutarkust, kuid meisterlikkuse eelduseks on teadlik areng. Koolitus lähtub ideest, et hea esineja suudab märgata ja mõista kõnelemise olukorrast, kuulajatest ja iseendast tulenevaid tulemust määravaid tegureid.
  Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates meediaga suhtluse situatsioonides - teleintervjuu, telefoniintervjuu, kirjalik eneseväljendus. 
Koolitus on 2-päevane, millest esimesel päeval arendatakse argumenteeritud esinemise oskusi ja teisel päeval viiakse läbi teleintervjuude praktikum, mida aitavad läbi viia head partnerid ERR'ist, TV3'st ja BFM'st.
Aruteludisain ja -juhtimine
Koosolekute disain ja -juhtimine  Eesistumise arutelude disain ja juhtimine

Koosoleku juht jääb tihtipeale nähtamatuks, kui koosolek on läinud hästi ja viperusteta. Kui koosolek on eesmärgistamata, veniv, segane või läheb üle aja, vaadatakse tihti koosoleku juhi suunas. Millega arutelu juht peab kohapeal arvestama ning millele tähelepanu suunama, et koosolek oleks osalejate asjakohane?  Eesistumine poolaastal juhivad Eesti ametnikud ja töötajad suurt hulka mõttekodasid, aruteluringe ja konverentse. Nendega tõstatatakse Eesti jaoks olulisi teemasid, kuid samal ajal on need esindusüritused, millest räägitakse veel aastaid peale Eesti eesistumise lõppu, kui need suurepäraselt õnnestuvad. Arutelude sisuline õnnestumine sõltub moderaatorist, kes on palju rohkem kui ruumis toimuva arutelu juht.
Väitlusoskused
Väitlusoskused 
 Väitluslik meeskonnakoolitus
Väitlemine on ideede ja põhjendatud seisukohtade kohtumine ehk argumenteeritud arutelu. Kui argumenteerimisoskused on olemas, õpetame neid rakendama kiires suhtlussituatsioonis, et ei peaks pärast koosoleku või läbirääkimiste lõppu mõtlema, et midagi jäi ütlemata. Väitlusoskuseid õpetame organisatsiooni siseste väitlusklubidena, väitluslikke koosolekutena ning soovi korral lisame jupi väitlust ka argumendikoolituse lõppu.

 

Koos mõtlemata ja arutlemata ei saavutata väitluses edu. See paralleel kehtib ka organisatsiooni kohta - kui meeskond koos ei mõtle ja omavahel rahulikult otsuseid läbi ei aruta, ei toimu organisatsioonina läbimõtestatud arengut ja püsiva mõjuga otsuseid. Koolitus lähtub eesmärgist pakkuda meeskonnale võimalusi paremaks koostööks läbi argumenteerituma omavahelise suhtluse. Päeva alguses õpime argumenteerima, päeva teine pool on mängulisem ehk osalejad saavad ise omavahel väidelda. 


Väitlusturniir
  Demagoogiale reageerimine 
Sinu meeskonna väärtuste hulgas on olulisel kohal avatus, lahendustele orienteeritus, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine? Need märksõnad on kattuvad suurel määral argumenteeritud suhtlemisoskustega, mida väitluse kaudu on võimalik arendada. Käesolev väitlusturniir kombineerib kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist, nende oskuste harjutamist ja Sinu meeskonna väärtuste üle mõtlemist ja arutlemist.
  Kas sõnumid „Võid kindel olla!“ või „Murrame läbi!“ on sulle veenvad?
Kui oskad ära tunda seda, kui Sind veendakse ilma sisuka sõnumita, oskad küsida ja leida sisukaid sõnumeid kergemini üles. Räägime sellest, kuidas eristada demagoogiat argumenteeritud seisukohtadest ja õpetame Sind leidma tekstist või jutust demagoogilisi elemente ning kaitsma ennast selle vastu. Koolitus põhineb paljudel praktilistel harjutustel, sh töö teksti ja videoga.


Kuulamis- ja küsimisoskused 
Kuulamisoskused
 
Iga argumenteeritud suhtlemine sisaldab teise poole kuulamist ja täpsustavate küsimuste küsimist, mis võimaldavad Sul mõista teise seisuskohti ja oma mõtteid paremini vormistada. Struktureeritud kuulamise väljund on teise jutu efektiivne kirjapanek, nii et kiires suhtlusprotsessis (koosolekul, läbirääkimistel) ei läheks vajalik sisu kaduma ja märkete pinnalt on võimalik räägitu meelde tuletada.


 Toetavad teemad
Oleme pühendanud ennast argumenteeritud eneseväljenduse õpetamisele. Aeg-ajalt tuleb meie teele häid koostööpartnereid ja häid mõtteid, mistõttu arendame välja koolitusi, mis on toetavad meie põhioskuste õpet ja on hea võimalus nendele, kes tahavad minna mõne teemaga süvitsi: