Arenguprogramm mõtlemis-, suhtlemis- ja kõnelemisoskuste arendamiseks


Õpetame oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude loomise ja juhtimise ning läbirääkimiste oskuseid.

Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks töötajate oskusi:
 • pidada läbirääkimisi olulistel teemadel,
 • müüa oma ideid argumenteeritult ning tõstatada olulisi küsimusi,
 • juhtida koosolekut,
 • esineda koosolekul veenvalt, selgelt ja enesekindlalt,
 • märgata olulisi arutelupunkte ning tõstatada need küsimustena,
 • sõnastada selgelt ja argumenteeritult suulise ja kirjaliku töögrupi kokkuvõte,
 • olla suhtlusolukorras enesekindel ja rahulik, märgata võimalusi teemade tõstatamiseks sotsiaalse suhtluse olukorras;
 • koosolekuid ette valmistada, nendele eelnevates läbirääkimistes osaleda, läbirääkimisi pidada ja nende käigus kokkuleppeid sõnastada,
 • vajalikke dokumente ette valmistada, jälgida seal head struktuuri ja argumentatsiooni.

Õppes on integreeritud koolitused ja SpeakSmartClub formaat ning seda viiakse soovi korral läbi ka läbi inglise keeles. 

Programmi teemad ja mahud:
 • Argumenteerimisoskused, 2 päeva 
 • SpeakSmartClub, 6 kuud kuni 1 aasta, kohtumised üle nädala 2 tundi
 • Esinemis- ja esitlusoskused, 2 päeva
 • Koosolekute ja arutelude disain ja juhtimine, 1 päev
 • Argumenteeritud läbirääkimised, 1 päev

Küsi pakkumist.