Kuulamisoskused


Iga argumenteeritud suhtlemine sisaldab teise poole kuulamist ja täpsustavate küsimuste küsimist, mis võimaldavad Sul mõista teise seisuskohti ja oma mõtteid paremini vormistada. Struktureeritud kuulamise väljund on teise jutu efektiivne kirjapanek, nii et kiires suhtlusprotsessis (koosolekul, läbirääkimistel) ei läheks vajalik sisu kaduma ja märkete pinnalt on võimalik räägitu meelde tuletada.

Õppe eesmärk on arendada struktuurse kuulamise, märkmete tegemise ja argumendi kui emotsiooni maandava kasutamise oskuseid. Neid oskuseid on võimalik kasutada töösituatsioonides:

  • kirjalik, telefoni- või otsekontakt erakliendiga, kus on vaja klient ära kuulata, maandada tema situatsiooniga seoses tekkinud emotsioone, küsida õigeid küsimusi ning luua kliendile arusaadav struktuur ja argumenteeritud sisu kindlustuse võimalustest situatsioonile reageerida ja kahju hüvitada;
  • argumendi kaitsmise oskus situatsioonis, kus on vaja kaitsta oma ettevõtte seisukohti, aga ka otsida ühisosa kliendiga, ennetades vaidlusi ja konfliktsituatsioone;
  • suuta kuulata nii, et vastamise hetkel on kuulatud info peas struktureeritud ja kirja pandud viisil, et igale esitatud seisukohale on võimekus argumenteeritult vastata. 


Koolituse läbinud osalejad:
  • märkavad suhtlemisolukordades emotsionaalse ülereageerimise riske, oskavad neid ennetada ja maandada;
  • tunnevad meetodeid ja võtteid, millega juhtida emotsionaalne suhtluspartner rahuliku, argumenteeritud suhtlemise suunas;
  • oskavad suhtluspartnerit struktuurselt kuulata, leida seisukohtades argumendi osi ja neid efektiivselt üles märkida;
  • oskavad moodustada argumente, neid ära tunda ja analüüsida;
  • teavad, kuidas tunda ära ja reageerida adekvaatselt demagoogiale. 

Õpetame koosolekute juhtimist: