Veenev esinemine meedias + teleintervjuude praktikum

Arendame kõneisikute meedias kõnelemise oskust ning treenime argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevates meediaga suhtlemise situatsioonides:

  • tele- ja telefoniintervjuus enesekindel esinemine ning selgete, lühikeste ja ettevõtte sõnumit kandvate vastuste andmine;
  • enda mõtete struktureeritud ja argumenteeritud kirjalik väljendamine, mida saab kirjutav meedia kasutada võimalikult vähe toimetatud viisil;
  • innustav ja sisukas esinemine oma meeskonnale (mis võib olla avalik ka meediale).

Koolituse läbinud oskavad
  • kasutada argumenteeritud sõnumit suhtluses meediaga, kus on vaja lühikese aja jooksul tuua välja kõige olulisemad ettevõtte näitajad ja sõnumid;
  • mõelda, kellele sõnum läbi meedia on suunatud ja kohandada sõnumi sisu ja esitamine vastavalt sellele;
  • kuulata ajakirjaniku küsimust ja vastata sellele piisavalt lühidalt, selgelt ja argumenteeritult, kandes edasi oma ettevõtte sõnumit;
  • astuda kriitilise kuulaja ette keerulise sõnumiga ja tunda ennast enesekindlalt.

Esimesel päeval töötab grupiga SpeakSmart koolitaja Margo Loor, teisel päeval liituvad head koostööpartnerid TV3st, ERRist ja BFMist, et viia läbi päevauudiste saate formaadis intervjuude filmimine ja järelanalüüs koos SpeakSmart koolitajaga. 

Tagasiside klientidelt: 
  • Kindlasti soovitaksin kolleegist ettevõtte juhile seda koolitust nii enda kui meeskonna pärast. Argumenteeritud esinemise vajadust tuleb sageli ette ja paljud koolituselt kõrva taha pandud oskused tulevad kasuks ka igapäeva äriläbirääkimistes. Külli Joonson, ISIS Medical
  • Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust. Merko ja Kapitel