Töötuba: Rollimänguga argumendini


Õpetame selgeks argumendi läbi ühe või mitme rollimängu. Argumendi mudel, mille kasutamist mäng soodustab, on hea töövahend, mille järgi on võimalik mõelda enda mõtteid kiiremini ning neid veenvamalt sõnastada. Rollimäng on argumendi harjutamise osa ja annab õppimisele põneva mõõtme, mille käigus ei pea tingimata väljendama oma seisukohta vaid saab võtta konkreetse rolli. 

Sobib: meeskondadele, kes tahavad napsu- ja naljamängudele harivat alternatiivi ja õppida seeläbi struktureerima oma mõtete sõnastamist.  

Pikkus
: 3 h 

Grupi suurus
: kuni 15 inimest ühe koolitaja kohta. Võimalik tellida mitu koolitajat korraga.