SpeakSmartClub™ ehk 

organisatsiooni väitlusklubi 


Mõtlemise kiirus ja veenev esinemine on õpitavad ainult pidevalt harjutades. Harjumuste kujundamiseks algatame ja juhime organisatsioonide sisest väitlusklubi SpeakSmartClub™.

SpeakSmartClub™ on täiskasvanutele mõeldud metoodika, mille kohtumised kombineerivad kõne-, mõtlemis- ja väitlusoskuste omandamist ja nende oskuste harjutamist ettevõtte enda töötajate grupiga. Eesmärk on teha nö mõttetrenni – mida tihemini ja rohkem trenni teha, seda käepärasemaks muutuvad oskused. Teisisõnu, mida rohkem harjutada, seda igapäevasemaks muutub rahulik ja ratsionaalne suhtlus igapäevastes tööolukordades.

Harjutamise peamiseks meetodiks on väitlemine. Väitlemine on intellektuaalne spordiala, umbes nagu male. Ainult et malelaua asemel on tavaline koosolekulaud paberi ja pastakaga ning malendite asemel mõtted, argumendid, tõestused.

Osalejad saavad praktiseerida SpeakSmartClubis™ õpitud oskusi oma töös ning tulla igale klubi kohtumistele oma kogemustele lisa saama.

SpeakSmartClub™ juhendab suure väitluskogemusega SpeakSmart koolitaja ning klubi eeliseks on pidev kooskäimine kaks korda kuus. Küsi SpeakSmartClub pakkumine oma organisatsioonile

SpeakSmartClub™ sobib hästi: 
 • organisatsiooni noorte juhtide / pealekasvu programmi osaks;
 • sisseelamisprogrammi osaks, et anda osalejatele kohe tööga alustamisel argumenteerimisoskused;
 • mitme sama valdkonna ametiasutuse või organisatsiooni töötajate ühistegevuse aktiviseerimiseks;
 • katuseorganisatsiooni liikmete regulaarseks ühisürituseks. 

Väitluskõne, mida kuulavad teised klubilised ja kohtunik. 

Töötaja oskused, mis SpeakSmartClub™ osaledes kiiresti arenevad:
 • kiirem mõtlemine,
 • hea ajakasutus oma mõtete esitamiseks,
 • enesekindlam esinemine;
 • rahulikum otsuste kommunikeerimine,
 • tagasiside andmise oskus,
 • mõtete selge ja veenev esitamine,
 • tugevate argumentide loomine,
 • demagoogiale vastamine,
 • ratsionaalne diskussioon tugevate argumentide üle.

Klubidevaheline sõpruskohtumine. 


SpeakSmartClub™ käigus arenevad meeskondlikud oskused

 • teiste suunamine ratsionaalsele mõtlemisele õigete küsimustega;
 • argumenteeritud diskussiooni pidamine asutuse/ ettevõtte jaoks olulistel teemadel;
 • rahulik otsuste kommunikeerimine;
 • põhjendatud tagasiside andmine;
 • efektiivsete koosolekute pidamine, kus räägitakse ratsionaalselt, kordamööda ja kuulatakse üksteise argumente.

SpeakSmartClub™ jooksul toimub muutusi organisatsioonis
 • väitlusklubi loob positiivse platvormi õppimaks tundma kolleege ka väljaspool tööülesandeid, mis hõlbustab koostööd ja sisekommunikatsiooni;
 • väitlusklubis räägitakse asutuse jaoks olulistel teemadel – organisatsiooni, selle  tegevusvaldkonna kui ka päevapoliitilistel teemadel;
 • väitlusklubis lepitakse kokku meeskonnas aktsepteeritud suhtlemise kultuur - hakatakse väärtustama argumendi kasutamist kogu töökultuuris, jäetakse emotsioonid ratsionaalsest otsustamist kõrvale ja hinnatakse konstruktiivset ja lühikest koosolekut, mitte pikki mõttearutusi;
 • võib tekkida ka sõbralik konkurents teiste organisatsioonidega:)
Väitlusklubi toimub sõbralikus õhkkonnas. 

Kuidas väitlusklubi toimub?

 • SpeakSmartClub™ koguneb 2 korda kuus kaheks tunniks. Soovitame läbida minimaalselt 12 klubi (6 kuud), aga aastase programmi puhul jõuame läbida ligi 16 klubi (9 kuud). 
 • Ühes klubis on mõnus osaleda 10-15 inimesel, aga nimekirjas võib olla rohkem inimesi, nii et kui keegi ei saa osaleda haiguse või komandeeringu tõttu, saab tulla kolleeg. 
 • Igas SpeakSmartClub™ tehakse kõne-, mõtlemis- ja väitlusharjutusi osalejate poolt valitud teemal. Pärast väitlust toimub analüüs vaba vestluse vormis, kus igaühel on võimalik tuua jutuks ka tööalaseid väitluslikke situatsioone. 
 • Iga klubiline saab regulaarselt osaledes nii esinemis-, väitlus-, analüüsi kui ka tagaisiside andmise kogemusi. Väitlusteemadeks valitakse nii tööalaseid kui ka üldiseid teemasid. 
 • Esimese aasta jooksul juhendab väitlusklubi SpeakSmart koolitaja. Kui peale seda tekib organisatsiooni seest võimekas klubi juht, saab luua uue klubi juba maja sisese juhiga.
Väitlust hindab klubi juhendaja koos teiste klubilistega.

Tellijate ja osalejate tagasiside:

 • Põhjus on arendada oskust kaitsta oma osakonna seisukohti (juhatajana) ja väitlusklubi on andnud praktilist kogemust selle teostamisel parimal võimalikul viisil. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Käin väitlemas, et kasvatada enesekindlust oma arvamuse välja ütlemiseks, seisukohtade väljendamiseks ja põhjendamiseks ning üldise avaliku esinemise oskuse arendamiseks. Mulle tundub, et inimesena lisab see ka positiivsust ja enesekindlust juurde ning aitab suhtlemisel kuna õpetab erinevaid probleeme ja küsimusi mitmekülgsemalt hindama. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Väitlemine väitlusklubi formaadis on minu jaoks ebamugav, aga teisalt vägagi väljakutsuv, mis tõttu ootasin põnevusega igat kogunemist, et end proovile panna ning katsetada veenvat esinemist. PPA SpeakSmartClubis osaleja
 • Soovitan väitlusklubi formaati, kuna see on parim viis teooria ja praktika ühildamise kaudu omandada argumenteerimisoskusi. Väga mugavad on koolitused, kus lektor räägib ja saali täis inimesi kuulavad. Samas, sellise tüüpilise õppevormi kasutegur on üsna madal. Pole välistatud, et sellise formaadi puhul õpivad kõige vähem koolitatavad ja kõige rohkem koolitaja, sest viimane peab materjali läbi töötama ning endale selgeks tegema. Osalejate maksimumpingutus võib piirduda kannatliku kuulamisega, aga külge ei pruugi midagi jääda. Efektiivsus on aga hoopis teine, kui inimesed omandavad oskusi praktiseerisid ja peavad teoreetilist baasi kohe rakendama, mille käigus nö "viilimise" võimalust ei ole. Seda võimalust väitlusklubi pakubki. Priit Lello, Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juht
 • Soovisime leida oma töötajatele koolitusmeetodi, mis pakuks võimalust ühe aasta vältel arendada struktureeritud ja paeluvat esinemisoskust ning suurendaks enesekindlust esinemise ajal. Väitluskoolitus ja asutuses alustanud väitlusklubi on meile sellise formaadi pakkunud. Margo Loori on osalejad pidanud väga heaks suhtlejaks, kes oskab anda läbimõeldud tagasisidet ning omab suurt praktilist kogemust. Katrin Noormägi, endine personaliosakonna nõunik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
 • Eriti oluline on tagasiside - kui ikka mitu korda saab ühe ja sama reha peale astutud, siis püüad end selles osas järgmine kord parandada ja "kasvatustöö" hakkab mõjuma.

Samal teemal:

Maailma esimene ettevõtete ja asutuste väitlusturniir PUNKT 2016 Tallinnas, Mektorys. www.vaitluspunkt.ee